Příspěvky plaťte nejpozději do konce měsíce září.

Příspěvky posílejte na účet: 107-7855820217/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo člena, specifický symbol 1205 a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení člena. Prosím o kontrolu a správné uvedení všech platebních údajů. Předejdete tak případným komplikacím s dohledáváním plateb. Noví členové, kteří nastoupí do skupiny "Přípravka" nejprve vyplní elektronickou přihlášku.

 

Skupina Cena/rok
Přípravka ÚT,ČT 16:30-18:00 4000,- (sourozenec 2000,-)
Žáci   PO,ST,PÁ 16:30-18:00   5000,- (sourozenec 2500,-)
Dorostenci, Junioři PO,ST,PÁ 18:00-19:30 5000,- (sourozenec 2500,-)
Muži   4000,-
  Sebeobrana/veteráni     3500,-
Posilovna     3000,- (+ 300,-kartička do posilovny)  

 

Z částky příspěvku odevzdává oddíl 2.000,-Kč TJ SOKOL HK (platby za čl. známky,pojištění, pronájem prostor atd.)

Veškeré sportovní vybavení jako kimona, pásky, tepláky a další, je možné pořídit přímo od nás na adrese HK Plus s.r.o., Selicharova 1422, Hradec Králové 500 12. Vše najdete na webu www.danrho.cz