Můžete nás také podpořit 

Letní soustředění Doubravka 2023

 

www.chatadoubravka.cz

 

Termín: 22.7. - 04.8.2023 

 

Cena: 8 800,-

 

 účastníky žádáme o registraci a úhradu (uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2023, úhrada do 20.6. 2023)

 

číslo účtu: 2802555795/2010

variabilní symbol: 59RRMMDD

 

 

Úplné info a registrace